• Effekten av fedrekvote på sannsynlighet for skilsmisse 

      Melås, Frida Larsen (Master thesis, 2021-02-01)
      Fedrekvoten ble innført i Norge den 1. april 1993 med formål om jevnere fordeling av arbeid i husholdning og i yrkeslivet blant kvinner og menn. Formålet med masteroppgaven er å undersøke om fedrekvoten har en effekt på ...