• Kan den øvre strafferamma for narkotikabrotsverk forsvarast? 

   Mindestrømmen, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Artikkelen drøftar om Straffelovkommisjonens argument for ein reduksjon av dei øvre strafferammene for narkotikabrotsverk i NOU 2002: 4 framleis står seg. Med utgangspunkt i den historiske utviklinga av norsk narkotikalovgiving, ...
  • Varetektssurrogat i institusjon 

   Mindestrømmen, Martin; Holst, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Varetektssurrogat etter straffeprosessloven § 188 skal ivareta samme hensyn som ordinær varetektsfengsling. Surrogatet kan gjennomføres på flere vis. I denne artikkelen belyses varetektssurrogat i institusjon i helsevesenet. ...