• Adopsjon av stebarn 

      Moe, Agnes (Master thesis, 2008-12-08)
      Tema for avhandlingen er adopsjon hvor ektefelle eller partner adopterer sin ektefelles barn, en så kalt stebarnsadopsjon. Med bakgrunn i en gjennomgang av rettstilstanden i henhold til adopsjonsloven, belyses mulige ...