• Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 : en "infotrygd" basert studie 

      Gogstad, Anders; Moltu, E.; Mæland, John Gunnar; Tveit, Johs.; Øyen, Else (Sosialdepartementets sammendragsserie, Report, 1982)
      Prosjektet "Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 - en "Infotrygd"-basert studie" er utført ved Universitetet i Bergen og Bergen Trygdekasse under ledelse av A.Chr. Gogstad, Else Øyen og Johs. Tveit. Man har kartlagt medisinske ...