• Klimatilpasning i Norge. Mellom risiko, beredskap og normalsituasjon. 

   Neby, Simon; Angell, Elisabeth; Engen, Ole Andreas Hegland; Morsut, Claudia (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   I denne artikkelen tar vi for oss den nasjonale klimatilpasningspolitikken i Norge, med utgangspunkt i feltets nyere historie, hvordan feltet er organisert, og hvilket innhold som preger det. Vi analyserer spørsmålet om ...
  • Understanding variation in national climate change adaptation: securitization in focus 

   Rhinard, Mark Charles Thomas; Morsut, Claudia; Angell, Elisabeth; Neby, Simon; Englund, Mathilda; Barquet, Karina; Mees, Heleen; Surian, Jana; Vashishtha, Swapnil; Segnestam, Lisa; Engen, Ole Andreas Hegland (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Climate change is recognized today not just as a pressing and prominent issue on government agendas but also one that has been increasingly ‘securitized’ in a variety of national and global settings. We know little, however, ...