• Voldtekt. En sammenligning av norsk og svensk straffelovgivning 

      Moseid, Tina Rosevold (Master thesis, 2018-12-10)
      Avhandlingen tar for seg den norske og svenske voldtektslovgivningen. Avhandlingens første del vurderer rettssystemene hver for seg. I sammenligningsdelen belyses likheter og forskjeller mellom reguleringene. Det foretas ...