• Itererte modular og linne n-kategoriar 

      Mostad, Olai Åsmundson (Master thesis, 2023-06-01)
      Me ser på iterasjon av operasjonen "(dei endeleg-genererte frie) modulane til" med utgangspunkt i ein kommutativ rig, altså ein kommutativ ring som ikkje nødvendigvis har additive inversar. I første omgang dannar desse ...