• Undervisning med og om tegneserier på ungdomstrinnet 

      Moy, Ole Peder (Master thesis, 2014-05-13)
      Sammendrag Hovedmålet med oppgaven er å vise tegneseriens potensial i undervisningen. Et potensial jeg mener ikke er fullt utnyttet. Det har jeg vist gjennom fire kapitler hvor jeg først viser tegneseriens utvikling fra ...