• Cuba i endring - en befolkning i spenning 

      Muñoz, Daniela Paula Rivera (Master thesis, 2017-06-13)
      Temaet for denne studien ser nærmere på cubaneres situasjon i de endringene nasjonen nå gjennomgår med USA. Hva tenker cubanere om at en 54 år lang blokade fjernes og de diplomatiske relasjonene med fienden USA gjenopprettes? ...