• Rett til omsorgslønn 

      Myhre, Helene (Master thesis, 2008-11-12)
      Fremstillingen omhandler tildeling av tjenesten omsorgslønn. Tjenesten er hjemlet i lov om sosiale tjenester av 13 desember 1991 § 4-2 e). Fremstillingen tar sikte på å nærmere avklare grensen mellom rettsanvendelse og ...