• En kvalitativ studie av motivasjoner hos raidspillere 

      Myklebust, Kamilla Hedvig Halvorsen (Master thesis, 2009-10-05)
      Oppgaven undersøker motivasjonene hos en mindregruppe spillere i World of Warcraft. En kvalitativundersøkelse av spillerne danner grunnlaget foroppgaven, og resultatene er analysert ogsammenlignet med tidligere teorier om ...