• Ord/Kjønn - ei lesing av Arne Lygre sin forfattarskap 

      Myklebust, Lars Andreas Ervik (Master thesis, 2018-06-16)
      I oppgåva Ord/Kjønn – ei lesing av Arne Lygre sin dramatiske forfattarskap undersøkjer eg korleis Arne Lygre sine karakterar problematiserer kjønn i dei tre skodespela Mamma og meg og menn (1998), Dager under (2008) og Jeg ...