• Utfordringer ved bruk av DNA-bevis i straffesaker 

      Myrnes, Oda Eikeland (Master thesis, 2019-07-09)
      En utvidelse av DNA-registeret, internasjonalt og tverrfaglig samarbeid samt høysensitive analysemetoder gjør at DNA-beviset står sentralt i både gamle og nye straffesaker. Oppgaven omhandler utfordringer ved bevisvurdering ...