• Forholdet mellom barnets uttalerett og barnets beste i barnelovssaker 

      Myrvang, Sandra (Master thesis, 2015-12-10)
      Forholdet mellom barnets uttalerett og barnets beste i barnelovssaker. En analyse av gjeldende rett på uttalerettens område i barneretten, slik den fremgår i barneloven, barnekonvensjonen og Grunnloven. Oppgaven tar for ...