• Borgernes lydighetsplikt etter politiloven § 5 

      Myrvold, Marius Stokke (Master thesis, 2017-07-06)
      Oppgaven behandler grensene for borgernes lydighetsplikt etter pl. § 5. Videre berører oppgaven bl.a. skillet mellom forvaltningsvedtak og pålegg gitt av politiet, i hvilken grad adressaten må respektere pålegg gitt på ...