• Norsk film på verdensmarkedet. En case-studie av Nord 

      Nærbøe, Katrine Vik (Master thesis, 2011-06-01)
      Denne studien tar for seg norsk film på verdensmarkedet. Gjennom en case-studie av Nord (2009), presenteres prosessene fra en film blir til, med de kontekstuelle og kulturpolitiske forutsetninger som ligger til grunne for ...