• Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler 

      Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak; Nilsson, Pelle; Wikström, Johan; Wester, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Dette er en flerfaglig gjennomgang av samtlige norske straffesaker funnet på Lovdata fra 2004 fram til 2015 om «filleristing». Hver sak er gjennomgått av forfatterne; to jurister og tre medisinske eksperter på hodeskader ...