• Observasjoners rolle for refleksjoner og kritisk tenkning 

      Nord, Iselin Lanes (Master thesis, 2021-06-01)
      Det er økende fokus på kritisk tenkning og utforskende undervisning i den nye læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2019). I den anledning har jeg i denne masteroppgaven tatt utgangspunkt i problemstillingen: «Hvordan kommer ...