• Religion i Arktos Media 

      Nybø, Ragnhild Svarstad (Master thesis, 2023-05-15)
      Premisset for denne masteroppgaven er å gjøre en casestudie av forlaget, Arktos media, og en dokumentanalyse av noen av artiklene som forlaget publiserer på deres nettside. Problemstillingen for denne oppgaven er følgende: ...