• Samvær i barnevernssaker - en vanskelig balansegang 

      Nybakk, Hilde Hasfjord Aamodt (Master thesis, 2019-06-25)
      Formålet med dette masterprosjektet er å få bedre innsikt i hva kontaktpersoner mener er gode samvær og hva som er viktig for å få dette til. Det kan gi ny viten om fenomenet samvær i saker etter omsorgsovertakelse jf. ...