• Frivillig arbeid med migranter. Kaffe, kunnskap og omsorg 

      Nybråten, Charlotte Eskedal (Master thesis, 2018-11-27)
      Denne oppgaven tar for seg en gruppe mennesker som jobber som frivillige ved tre organisasjoner i Norge. Oppgaven belyser fremveksten av frivillig arbeid på migrasjonsområdet i Norge, og hvilken betydning dette arbeidet ...