• The Responsibility to Protect: En løsning for konflikten i Syria? 

      Nyheim, Andreas (Master thesis, 2014-05-26)
      Konflikten i Syria startet mars 2011 og har utviklet seg til en borgerkrig med store menneskelige lidelser mens denne studien har blitt utarbeidet. Reaksjonene fra verdenssamfunnet har vært å fordømme volden, men avgjørende ...