• Forholdet til eksess - Om skinnets overfladiske dybde 

      Olsen, Henrik (Master thesis, 2013-11-20)
      Denne masteroppgaven vil ta for seg begrepet eksess, og hvordan forholdet til denne påvirker vårt forhold til skinnet, eller verden av tilsynekomster. Inspirert av Nietzsche vil jeg tolke skinnet som den sansbare verden ...