• Interaksjon og Søk i Dynamic Presentation Generator 

      Olsen, Tobias Rusås (Master thesis, 2010-06)
      Denne oppgaven handler om hvordan interaksjon og søk kan integreres i Dynamic Presentation Generator. Dette innholdshåndteringssystemet benytter seg av presentasjonsmønstre, en ide som går ut på å skille struktur og innhold. ...