• Kvinnenavn i Trondheim på 1800-tallet 

      Olstad, Ingvild (Master thesis, 2012-11-20)
      En undersøkelse av kvinnenavn i Trondheim, med utgangspunkt i folketellingene fra 1801, 1865 og 1900.