• Nye diagnosekriterier for insomni og sammenhengen mellom insomni, angst og depresjon 

      Olufsen, Inger Sofie Lindberg; Sørensen, Marie Ellingsen; Bjorvatn, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Bakgrunn: I klassifikasjonssystemet Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, versjon 5 (DSM-5) er diagnosekriteriene for insomni endret. De samme endringene ventes i International Classification of Diseases, ...