• J.M. Coetzee's disgrace: At the margins of the human 

      Opheim, Kristine Moland (Master thesis, 2016-11-22)
      Sammendrag I denne avhandlingen gjør jeg en lesning av J.M. Coetzee's roman Disgrace (1999), der jeg undersøker etiske aspekter ved romanen med et posthumanistisk rammeverk. Disgrace er i motsetning til Coetzee's tidligere ...