• Lærerrollen i mappevurdering. Fra mappebarn til mappevurdering 

      Opsum, Aud Wencke Dybesland (Master thesis, 2002)
      Oppgaven setter fokus på lærerrollen i mappevurdering slik jeg møtte den i noen klasserom på en skole som innførte dette arbeids- og vurderingsredskapet på hele skolen høsten 1997. Jeg har i studien hatt et særlig fokus ...