• Habermas' method: Rational reconstruction 

   Pedersen, Jørgen (Doctoral thesis, 2011-10-07)
   This dissertation clarifies, discusses and elaborates on the method of Jürgen Habermas’ philosophical enterprise: rational reconstruction. The method is designed for a systematic reconstruction of the intuitive knowledge ...
  • Inheritance and the Family 

   Pedersen, Jørgen; Bøyum, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Inherited wealth will be of increasing importance in years to come. Yet inheritance taxation is unpopular, and part of this unpopularity is due to family concerns. Such taxation is seen by many as morally problematic because ...
  • Money talks - også i norsk politikk 

   Pedersen, Jørgen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   I debatten om økonomisk ulikhet fremheves det ofte at ulikhet er et problem fordi de som er rike kan oppnå mer makt og innflytelse som resultat av sine økonomiske ressurser. Det er imidlertid ofte uklart hvordan denne ...
  • Reform av formuesskatten 

   Pedersen, Jørgen; Sørheim, Preben (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen forsøker vi å vise hva politisk filosofi kan bidra med i diskusjonen om formuesskatt. Først gir vi et prinsipielt forsvar for formuesskatten. Her kombinerer vi innsikter fra John Rawls og Thomas Piketty. ...