• Videoens mediespesifisitet og videokunsttradisjoner i glitchvideokunst 

      Petersen, Elise Bekkely Røh (Master thesis, 2015-11-20)
      Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hva det er som karakteriserer glitchvideokunst og hvordan denne kunstformen utforsker videoens mediespesifisitet. Formålet har også vært å granske hvordan glitchvideokunst ...