• Kreativ kunnskapsutvikling i tverrfaglige team 

      Petersen, Henning Meyer (Master thesis, 2022-05-19)
      I denne masteroppgaven undersøker jeg hva som kjennetegner kreativ kunnskapsutvikling i tverrfaglige, kommunale digitaliseringsteam. Temaet for oppgaven er svært aktuelt. De fleste norske kommuner arbeider med å digitalisere ...