• AAVE In Pop-Music: Cultural Appropriation or Appreciation? 

      Pircer, Saskia (Master thesis, 2023-05-15)
      Denne oppgaven tar for seg bruk av African American Vernacular English (AAVE) i pop-musikksjangeren. Det legges spesielt vekt på diskusjonen om en kan snakke om kulturelle appropriering, når ikke-svarte musiker bruker AAVE ...