• I Olov Hedbergs fotspor: Plantenes evolusjon i det afrikanske høyfjellet 

   Gehrke, Berit; Brochmann, Christian; Kandziora, Martha; Popp, Magnus; Gizaw, Abel; Pirie, Michael D. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Floraen i det tropiske afrikanske høyfjellet er spektakulær og rik på endemiske (stedegne) arter, og ikke minst er forekomstene av plantearter ekstremt fragmentert på grunn av lange avstander mellom de enkelte fjellene ...
  • In search of Cape Ericas: - research visit to South Africa, October 2022 

   Pirie, Michael D.; Eriksson, Torsten; Kandziora, Martha; Nürk, Nicolai (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Visitors to the Arboretum’s heather garden will already be familiar with hardy heathers : the winter-flowering heather, Erica carnea, is particularly striking, producing carpets of flowers as early as February. At the other ...