• Sosialpolitikk eller sosialpornografi? 

      Puijk, Roel; Østbye, Helge; Øyen, Else (Book, 1984)
      Kjendisrapporter og sosialpornografi - som det sosialpolitiske stoffet ofte kalles - er vokst frem side om side i de senere år. Både for uke- og dagspressen er det blitt populært og profitabelt å skrive om vanskelige ...