• Molde bymål. Ein kvantitativ korrelasjonsstudie i verkeleg tid. 

      Rød, Hild Meland (Master thesis, 2014-05-15)
      Denne masteroppgåva er ei sosiolingvistisk gransking av bymålet i Molde i Romsdal. Oppgåva høyrer inn under forskingsprosjektet Dialektendringsprosessar ved Universitetet i Bergen. Hovudmålet med granskinga er å undersøkje ...