• Bokmålsordboka og Nynorskordboka – einegga, toegga eller siamesiske tvillingar? 

   Rauset, Margunn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bokmålsordboka and Nynorskordboka represent the two official Norwegian written varieties, Bokmål and Nynorsk. This article discusses whether their current digitized versions should be considered as two separate dictionaries ...
  • Frasar til besvær? Studiar av norm og bruk i norsk fraseologi 

   Rauset, Margunn (Doctoral thesis, 2022-04-29)
   The dissertation deals with set phrases in the two written standards of Norwegian, viz. Bokmål and Nynorsk. Phraseology has not been a field of extensive research in Norwegian linguistics, and the present work deals with ...
  • Kollokasjonar - språkets R2-D2 og C-3PO 

   Lyse, Gunn Inger; Rauset, Margunn; Dyvik, Helge J. Jakhelln (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   I revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka treng leksikografane reiskapar som effektivt og etterretteleg finn ordsekvensar som seier noko om typisk bruk og kva frekvente uttrykk ord inngår i. Artikkelen tek føre seg ...
  • Merkelappar brukte på bokmål og nynorsk med subvarietetar 

   Rauset, Margunn (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Måten vi omtalar bokmål og nynorsk på, er i endring, og frå politisk hald blir det lagt opp til at den hevdvunne målform-nemninga skal erstattast med skrift­språk. Ei anna endring ser vi i omtalen av subvarietetane som i ...
  • Sorte får og svarte sauer. Ekvivalensproblematikk og målformskilnader ved ordsamband i den islandsk-norske delen av ordboka ISLEX 

   Rauset, Margunn (Master thesis, 2010-05-14)
   Oppgåva tek utgangspunkt i praktisk arbeid i ordboksredaksjonen i ISLEX-prosjektet. ISLEX er ei digital ordbok med islandsk som kjeldespråk og svensk, dansk og norsk (bokmål og nynorsk) som målspråk. Ordboka, som har vore ...
  • Words, Words! Resources and Tools for Lexicography at the CLARINO Bergen Centre 

   Rauset, Margunn; Losnegaard, Gyri Smørdal; Dyvik, Helge J. Jakhelln; Meurer, Paul; Kyrkjebø, Rune; De Smedt, Koenraad (Chapter, 2022)
   The CLARINO Bergen Centre, which provides scholars with access to digital language data and processing services, has in recent years provided substantial services to research and development in lexicography. This chapter ...