• Middelalderens monumentmalerier i Norge 

      Refsahl, Katharina Ursula (Master thesis, 2017)
      De norske monumentalmaleriene vitner om at Norge har hatt en rik bildekultur i middelalderen. Likevel finnes det ikke noen helhetlig oversikt over hva som eksisterer av materiale eller hva vi vet har eksistert. Det er gjort ...