• Byggherrens kvantitative endringskompetanse i NS 8405 

      Rognan, Aleksander Bø (Master thesis, 2022-12-12)
      Byggherrens kvantitative endringskompetanse reiser en rekke uavklarte spørsmål. Både spørsmål om 15 %-regelens anvendelsesområde, hvilke vederlagskrav som skal medregnes i 15 %-grensen, og hva rettsvirkningen av at 15 ...