• Nettnøytralitet og økonomiske insentiv: En tosidig markedsanalyse 

      Rosenvinge, Vegard (Master thesis, 2019-09-19)
      USA fjernet nettnøytraliteten 14.desember 2017, mens den vedstår per dags dato i eurosonen. Nettleverandører hevder at nettnøytraliten hindrer dem i å utnytte potensiale i infrastrukturen deres. De ønsker å tilby ...