• Forskrivningspraksis av psykofarmaka i barne- og ungdomspsykiatri 

      Rosland, Haakon Gravanti (Master thesis, 2021-05-20)
      Bakgrunn: Riktig legemiddelbruk hos barn og unge er et viktig innsatsområde for å styrke kvalitet av behandling og pasientsikkerhet. Forskrivning av medikamenter til barn og unge er et utfordrende terapiområde i barne- og ...