• The Norse Landscape of Skye and the Western Isles 

      Ryder, Joseph Thomas (Doctoral thesis, 2023-10-27)
      Denne avhandlingen forsøker å svare på følgende spørsmål: Hvorfor valgte nordmenn å bosette seg på Hebridene? Hva var så tiltrekkende med disse områdene at det skulle tiltrekke seg generasjoner av norrøne bosetninger over ...