• Rettslige grenser for hyppige endringer av lov og forskrift 

      Rytter, Emilie Mellbye (Master thesis, 2022-05-10)
      Oppgaven handler om rettslige grenser for hyppige endringer av lov og forskrift. Først vurderes det hvilke krav som må oppfylles før, under og etter vedtakelsen av en lov eller forskrift. Det vurderes også om brudd på ...