• Biomineralisering i kalde grotter: eksempler fra Nordland 

      Sæbø, Victoria (Master thesis, 2019-06-26)
      Samhandlingen mellom biologi og geologi i grotter er fortsatt lite forstått. Dette gjelder spesielt for biomineralisering; prosessen der mikroorganismer danner mineraler. Med bakgrunn i dette er det i denne oppgaven ...