• Tiltak for å redusere sykefravær på norske arbeidsplasser 

      Sæther, Asbjørn (Master thesis, 2015-09-01)
      Denne oppgaven søker å belyse hva som påvirker sykefravær, og hva arbeidsgivere kan gjøre for å redusere sykefraværet ved sine arbeidsplasser. Tyngdeparten av oppgaven er en tiltaksevaluering av 10 kommuner som deltok i ...