• Wittgenstein on the Anthropological Grounds of Mathematics 

      Sætre, Martin Gullvåg (Doctoral thesis, 2023-12-01)
      Ludwig Wittgensteins senere syn på matematikk har vært gjenstand for omfattende debatt innenfor filosofien. Denne avhandlingen tar for seg en kritisk gjennomgang av forskjellige alternative tolkninger av de relevante ...