• Kysthistorie på museum. En undersøkelse av tre museum i Hordaland 

      Sævdal, Erlend (Master thesis, 2012-11-20)
      Denne masteroppgaven er en analyse av tre museum i Hordaland og deres fremstilling av kysthistorien: Sunnhordland Museum, Hordamuseet og Kystmuseet i Øygarden. Utgangspunktet er at denne delen av norsk historie, av enkelte ...