• Antiepikuristiske essays. Ein kritisk undersøking av epikurisme om død, velferd og tid 

   Sørheim, Preben (Master thesis, 2015-11-20)
   I oppgåva gjer eg eit forsøk på å sette samtidsdebatten om døden som eit vonde inn i ein større verditeoretisk og velferdsteoretisk samanheng. Eg ser særleg på implikasjonane av epikurismen om døden som eit vonde for ...
  • The Devils in the DALY: Prevailing Evaluative Assumptions 

   Solberg, Carl Tollef; Sørheim, Preben; Muller, Karl Erik; Gamlund, Espen; Norheim, Ole Frithjof; Barra, Mathias (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In recent years, it has become commonplace among the Global Burden of Disease (GBD) study authors to regard the disability-adjusted life year (DALY) primarily as a descriptive health metric. During the first phase of the ...
  • Reform av formuesskatten 

   Pedersen, Jørgen; Sørheim, Preben (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen forsøker vi å vise hva politisk filosofi kan bidra med i diskusjonen om formuesskatt. Først gir vi et prinsipielt forsvar for formuesskatten. Her kombinerer vi innsikter fra John Rawls og Thomas Piketty. ...