• Integrated Assessment modellering for Gøteborgprotokollen 

      Sagafos, Petter Herdlevær (Master thesis, 2015-06-01)
      Denne oppgaven søker å gi en oversikt over rollen Integrated Assessment modellering spiller i håndteringen av grenseoverskridende luftforurensing i Europa, gjennom Gøteborgprotokollen. Modellen som betraktes i denne oppgaven ...