• Towards an Optimized Dichotic-Listening Paradigm 

      Samuelsen, Fredrik (Master thesis, 2020-07-01)
      Dikotisk lytting (DL) er en veletablert non-invasiv test, ofte brukt til å undersøke hemisfærisk dominans for tale og språkprosessering. Til tross for den utbredte bruken både innen forskning og diagnostikk, tydes det ...