• Leishmaniasis i Norge 

   Muller, Karl Erik; Blomberg, Bjørn; Tellevik, Marit Gjerde; Jensenius, Mogens; Fladeby, Cathrine; Lier, Tore; Sand, Geir; Hannula, Raisa; Langeland, Nina; Mørch, Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Bakgrunn: Leishmaniasis er en sjelden, men potensielt alvorlig tropisk infeksjonssykdom. Norske klinikere er lite kjent med diagnostikk og behandling av denne sykdommen. Formålet med studien var å undersøke forekomst, ...
  • Patient-reported outcome after treatment for definite Lyme neuroborreliosis 

   Eikeland, Randi; Ljøstad, Unn; Helgeland, Geir; Sand, Geir; Flemmen, Heidi Øyen; Bø, Margrete Halvorsen; Nordaa, Ludmila; Owe, Jone Furulund; Mygland, Åse; Lorentzen, Åslaug Rudjord (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Objective To chart patient‐reported outcome measures (PROMs) in Norwegian patients treated for definite neuroborreliosis (NB). Material and Methods Adult patients treated for definite NB 1–10 years earlier supplied ...